Vienuoliktoji vaikų ir jaunimo giesmių šventė  „Giesmių pynė Marijai“ 

2018 m. gegužės mėn. 11 d.

 

Giesmių šventės nuostatai:

1. Giesmių šventės tikslas – žadinti vaikų ir jaunimo domėjimąsi sakraline muzika bei tobulinti ir kelti Šiaulių miesto ir apskrities mokyklų, vaikų lopšelių – darželių bei Šiaulių vyskupijos parapijinių vaikų ir jaunimo chorų bendradarbiavimą bei jų muzikinį lygį, skatinti kūrybiškumą.
2. Giesmių šventės dalyviai: Šiaulių miesto ir apskrities bendrojo lavinimo mokyklų, muzikos mokyklų, gimnazijų mokiniai, vaikų lopšelio – darželio auklėtiniai bei Šiaulių vyskupijos jaunimo chorų vaikai ir jaunimas ir svečiai.
3. Dalyvių skaičius - neribojamas.
4. Dalyvių amžiaus grupės:
  A – lopšelių-darželių ugdytiniai,
  B – priešmokyklinio amžiaus ir 1-4 kl. mokiniai (6-11 m.),
  C – 5-8 kl. mokiniai (12-15 m.),
  D – 9-12 kl. (gimnazijų I–IV kl., 16-19 m.).
5. Dalyvių programa.
Švenčiant Lietuvos valstybės atkūrimo šimtmetį, 2018 m. vaikų ir jaunimo giesmių šventės „Giesmių pynė Marijai“ dalyviai giedos tradicines – Lietuvos dainių: Maironio, A. Baranausko ir kt. giesmes, taip pat jungdami į bendrą pynę šių dienų kompozitorių kūrinius.
Atliekami kūriniai (vienuoliktosios vaikų ir jaunimo giesmių šventės „Giesmių pynė Marijai“ giesmynas, http://www.gpm.sandora.eu):
  A – „Marija, paimki už rankos“, „Nori Kūrėjas, kad būčiau“, „Graži, miela Marija“,
  B – „O Marija, Motinėle“, „Liejas malonė“,
  C – „Sveika, Marija, Motina Dievo“, „Mūsų Viešpats šiandien gyvas“,
  D – „Marija, Marija“, „Dievui giedokit su manim“,
  B, C, D bendra giesmė – Šiaulių vyskupijos himnas „Dangaus Karaliene“.
6. Apranga tinkanti sakralinei erdvei (bažnyčioje).
7. Negalima naudoti jokių šokių elementų.
8. Šventės metu darytos nuotraukos bus demonstruojamos organizatorių tinklapiuose bei pateiktos šventės dalyvių vadovams (suderinti su mokinių tėvais dėl aitvaizdo naudojimo).
9. Giesmių šventės vieta: Šiaulių Švč. Mergelės Marijos Nekaltojo Prasidėjimo bažnyčia (Gegužių g. 57, Šiauliai).
10. Dalyvio anketos priimamos iki 2018 m. gegužės mėn. 01 d. (parsisiųskite anketą MS WORD formatu).
11. Anketas siųsti adresu:

Šiaulių „Sandoros”progimnazija

K. Korsako g. 8, Šiauliai;
Mob. tel. (8-603)29303
El. paštas: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Informacija mob. tel.: 8 684 67995 (Rolanda) arba 8 645 09299 (Jurgita).

Giesmių šventės programa

9:00 Registracija
9:30 Repeticija
10:00 Šv. Mišios (Šv. Mišias aukoja JE Šiaulių vyskupas Eugenijus Bartulis)
11:00 Dalyvių pasirodymai:
Lopšelių – darželių auklėtinių programa
Mokyklų bei bažnytinių chorų programa
12:30 Agapė

Kvietimas į seminarą:

„KULTŪRINIO SĄMONINGUMO, PILIETIŠKUMO IR TAUTIŠKUMO UGDYMAS PER MENINĘ RAIŠKĄ“

Organizatoriai:

Šiaulių „Sandoros“ progimnazija
Šiaulių vyskupijos jaunimo centras

 linija

 


 
 

JSN Boot template designed by JoomlaShine.com